JB Smith

Deputy Chairman of Ngāti Kahungunu Iwi Inc

 

PRESENTER PROFILE

Ko Te Rangi-tapu-ā-whata te maunga

Ko Whatumā te waiū

Ko Takitimu te waka

Ko Te Rongo-a- Tahu te marae

Ko Ngāti Kahungunu te iwi

Ko Ngāi Te Kikiri o te Rangi,

       ko Ngāi Tahu Mākakanui,

       ko Ngāi Toro-i-waho ngä hapü

Ko JB Heperi-Smith tōku ingo

Click here to go back to programme page