top of page

Ngāti Kahungunu honours language revitalization champions
NGĀ TOHU REO O NGĀTI KAHUNGUNU 2017 – WINNERS

Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated is proud to announce the winners for this year’s Ngāti Kahungunu Māori Language Awards. Nominations closed on 30 June 2017, and were judged by an independent panel of three. The three judges, Brian Morris, Olley Kaimoana and Ngatai Huata wished to acknowledge the very high calibre of all nominations received making it a very arduous task to select the winners of each of the twelve categories. Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated was thrilled with the high number of nominations received. Director of Te Reo & Tikanga, Jeremy MacLeod commented, “This is our way of acknowledging those who have dedicated their lives to the revitalization of te reo Māori within Ngāti Kahungunu. It is a great way of saluting their commitment and showcasing these inspirational language leaders”. Chairman, Ngahiwi Tomoana also commented, “This is also an opportunity to posthumously acknowledge two language advocates that are no longer with us. This year we will celebrate the language revival efforts of the late Tamihana Tuhi, of Ngāti Hinemanu and Ngāti Upokoiri whose life was tragically cut short earlier this year. We will also honour the late Aunty Hana Cotter, who dedicated her life to the revitalization of the language within Ngāti Kahungunu and the nation”. The winners of each category are as follows:

Te Hapori Whānui (Community) - Hastings Fire Brigade

 

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te rōpū whakaihuwaka o te reo Māori o roto i te hapori whānui o Ngāti Kahungunu, arā, ko rātau ēnā:

 • E whakapau kaha nei kia eke te reo Māori ki roto i te hapori.

 • E whakapeto ngoi nei ki te whakatairanga i te reo Māori.

 

Ka tukua e Te Ope Tinei Ahi o Heretaunga me ōna hoa mahi, arā, te Kura o Irongate, ngā Pirihimana o Flaxmere me ngā Wātene Māori o Flaxmere, te hōtaka reo rua a Te Kōtuku mō te tuhi me te kōrero Māori ki ngā tamariki o te Kura o Irongate. E whakamahingia ana e te hōtaka te rauemi reo Māori me te rauemi tikanga Māori hai whakaoho i ngā tamariki me ō rātau whānau ki te hauora me te noho haumaru. E tautoko ana tēnei i te tauira hauora a Tā Mason Durie, arā, Te Whare Tapawhā, e tīkina atu ai ngā uara me ngā whakapono o te Māori hai whakamāori i te ahurea kia noho mai ai he whakaaro matua mō te hauora me te haumaru. E ai anō ki a Tā Mason nā te ngaronga o te ahurea e raru nei te hauora Māori, waihoki e taea ana e te ahurea te noho rauemi papai mō te whakatairanga i te hauora.

Te Whānau Whakaihuwaka - Louise Whaanga

 

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te whānau whakaihuwaka o te reo Māori o roto o Ngāti Kahungunu, arā, ko rātau ēnā:

 • E whakapeto ngoi nei kia noho ko te reo Māori hai reo tuatahi, hai reo matua ki roto i te kāinga.

 • E whakaheke mōtuhi nei kia pakeke mai ā rātau tamariki ki te reo Māori, kia tangata whenua te reo ki roto i te kāinga.

 • E whakaheke werawera nei kia whakarauoratia te reo Māori.

 • E noho iho pūmanawa nei ki ngā kaimanako i te reo, ā, he tino kaha anō hoki ki te whakatairanga i te reo Māori i waenga i te hapori, i te kura, i te whānau, i te marae me te hapū.

 

Ko Moumoukai me Whakapūnake ngā maunga,

Ko Ngānūhaka me Te Wairoa ngā awa,

Ko Manawarākau te papa okioki,

Ko Te Kotahitanga, ko Whaakirangi ngā marae,

Ko Rākaipaaka me Matangirau ngā hapū.

Kāore i tua atu i a Louise mō te kōkiri i te reo Maori, otirā mō te whakamahi i te reo i ngā kāinga, i waenga hoki i te whānau. I tutuki i a ia tana Tohu Paetahi Māori i Te Manga Māori, Te Aho a Māui, ka mutu e whai ana ia i tana tohu hōnore i Te Putahi a Toi, Te Kunenga ki Pūrehuroa. Angitū ana te whai oranga a Louise i te ao ture tūmatanui, heoi ka whakatau ia ki te whai i ana tama e 3 i ngā ara o te mātauranga, me tana tautoko, tana ārahi anō i ngā kura ki te atawhai i te reo Māori. Ko ia te manukura o te Kōhanga Reo o E Tipu e Rea Taraia i te wā i reira ana tama, ko ia hoki te manukura o te Kura o Nelson Park, me tana tautoko hoki i ngā mātua i William Colenso, te kura kai reira nei ana tama. Kua whakatakotongia e Louise ētahi rautaki reo me ētahi rauemi auaha tonu i te kāinga hai whakakaha ake i te reo, me tana tuku anō i ēnei ki ētahi atu whānau hai tautoko i ngā tamariki e haere ana ki ngā kura auraki. E whakahaere ana ia i ētahi akoranga reo Māori i tana kāinga mā ana irāmutu e haere ana ki ngā kura auraki tuarua me ngā kura auraki tuatoru. E kaha ana hoki rāua ko tana tāne ki te whakahaere wānanga i te Marae o Whaakirangi ki te whakapakari i te reo i waenga i ngā hapū.

Te Tira Hou o Te Reo Māori (Rangatahi) - Raukura Tiopira

 

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te rangatahi whakaihuwaka o te reo Māori o roto o Ngāti Kahungunu, arā, ko ia tēnā:

 

 • E whakapeto ngoi nei kia nui kē atu te kōrerongia o te reo Māori i roto i te kura, i ngā whakahaerenga tāngata, i te hapori, i te marae, i te hapū rānei.

 • E whakaheke mōtuhi nei kia pakari ake tōna anō reo, i tua atu rā i ngā mahi kua whakaritea kētia e tōna kura, kua whakatakotongia rānei e te whakahaere mātauranga.

 • E noho iho pūmanawa nei ki ngā kaimanako i te reo, ā, he tino kaha anō hoki ki te whakatairanga i te reo Māori i waenga i te hapori, i te kura, i te whānau, i te marae me te hapū.

 

Ko Puketapu te maunga,

Ko Ngaruroro te awa,

Ko Ōmāhu me Te Āwhina ngā marae,

Ko Ngāti Hinemanu me Ngāi Te Upokoiri ngā hapū,

Ko Renata Kawepō te tangata,

Ko Ngāti Kahungunu te iwi.

Kua whakatipuria a Raukura i roto i te ao Reo Māori - kua kōhanga reotia, kua kura kaupapatia, kua wharekuratia. Ā, kai te whai a Raukura i te tohu kaiwhakaako i roto i ngā Kura Kaupapa i tēnei wā tonu nei. Ko ia tērā, i whakatipuria hoki i runga i ōna marae, i waenga tonu i te mātotorutanga o tōna whānau, o ōna hapū. Nā, ka noho hoki a ia i roto i te Karapu Katorika o Waipatu hai kaihaka, hai kaiārahi mō te Rōpū Taitamariki. He kanohi anō hoki ia ki runga i te Huinga Rangatahi - te kāhui mō ngā rangatahi Māori e hono atu ana ki te Hāhi Katorika. He mema hoki ia nō Te Rōpū Haka o Ngā Rapa a Taunga, he rōpū i whakatūngia hai kawe i ngā tāhuhu korero o te takiwā nei, ā, nō nā tata nei a ia i tonongia ai hai kaiārahi, hai kaiwhakaako matua mō tāua rōpū anō - nā te aha ai? Nā te kite tonu i tōna pūmau ki te reo Māori, ki tōna Kahungunutanga - me te pono hoki kia whai wāhi mai, kia piki ake anō ai te māramatanga o te hunga rangatahi i roto i aua āhuatanga - te haka, te waiata.

Te Manu Pāpāho (Broadcasting) - Aaron Munro

 

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te whakaihuwaka o te reo Māori o roto mai i ngā mahi pāpāho i Ngāti Kahungunu, arā, ko ia tēnā:

 • I kōkiri nei i ngā kaupapa tāpua reo Māori i waenga i te hapori, i ngā whānau, i ngā marae, i ngā mahi pāpāho rānei.

 • E kaha kōkiri nei i ngā kaupapa whakawhanake reo mā roto mai i ngā mahi pāpāho.

 

Ko Ōrangi te maunga,

Ko Whakakī-nui-a-Rua te waiū,

Ko Ngāti Kahungunu ki Te Wairoa te iwi,

Ko Ngāi Te Ipu, ko Ngāti Hinepua, ko Ngāti Hine Te Pairu ngā hapū,

Ko Whakakī te marae.

 

Kua 25 tau a Aaron Munro e mahi ana i te ao pāpāho Māori. I tīmata ake ia i te tau 1992 i te Reo Irirangi o Kahungunu, e 5 tau ia ki reira. Kātahi ia ka haere ki Tahu Fm i Ōtautahi, ka 7 tau ki reira, haere atu ana ki Te Korimako i Taranaki mō te 2 tau, nō muri ka haere ki Te Puni Kōkiri me te tautoko tonu i te ao pāpāho Māori. I tutuki i a Aaron tana Tohu Paetahi Māori i EIT Hawke’s Bay, ka roa hoki ia e whakapau kaha ana ki te rāngai pāpāho Māori, me tana whai kia kitea, kia rangona te reo Māori i te whānuitanga atu o Aotearoa.  He rite tonu tana haere ki ngā akoranga reo Māori ki te whakawhānui i ōna mātauranga mō te reo Māori.

Te Kete Aronui o Ngā Toi - Ngatai Huata

 

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te whakaihuwaka o te reo Māori o roto mai i ngā mahi Toi i Ngāti Kahungunu, arā, ko ia tēnā:

 • I kōkiri nei i ngā kaupapa tāpua reo Māori i waenga i te hapori, i ngā whānau, i ngā marae, i ngā mahi toi rānei.

 • E kaha kōkiri nei i ngā kaupapa whakawhanake reo mā roto mai i ngā mahi toi.

Ngatai Huata

Pāorooro ana te reo karanga i te tihi o Hikurangi,

Hai whakatau i te ekenga o te rā,

Ko Te Whānau o Te Aotāwarirangi,

E rere ana i Waipatu ki Waiapu, aroha ana.

 

Ka titiro ki te tihi o Whakapūnake,

Ka pātukituki ake te manawa,

Ko te mana motuhake o te iwi o Kahungunu,

Ngāi Tamaterangi, Ngā Tokorima a Hinemanuhiri, Waihua,

Te Wairoa Hōpūpū Hōnengenenge Matangi Rau,

 

Pākōwhai, Rangiāhua, Waikaremoana ē,

Tamaterangi, Ngāti Hinekura, Ngāi Tāne, Ruapani ē.

Rāmoto Kireara, Te Poho o Rākaihākeke,

E rere e te huata, hopukia!

E rere te mānuka, tomokia!

Ngāti Mihi, Ngāti Huata ē!

 

Mōhaka Hārara Taupunga Ōpunga,

Mōhaka Tōmairangi, he whakamākūkū,

Mōhaka te waiora, Mōhaka te awa,

Ngāti Pāhauwera, ē!

 

Te maunga Ruapehu,

Te waiū, Taupō-nui-a-Tia,

Ko Ngāti Rangiita te hapū,

Ko Tūwharetoa te iwi.

 

He uri nō Māui, nō Te Matau-a-Māui,

Ka rere te kāhu ki te tihi o Kahurānaki,

Ka whati ki te upoko o Rongokako,

Ngā kaitiaki o Heretaunga haukū nui,

Heretaunga ringa hora, Heretaunga takoto noa.

Ngā waiora o Karamū, Tukituki, Ngaruroro Mokotuararo ki Rangatira ē,

Hāwea, Hōri, Hinemoa, Hinemanu, Te Upokoiri, Ngarengare, Hinetemoa, Papatuamārō, Te Whatuiāpiti, Rangikoianake ē!

 

Whakarunga te titiro ki te raparapatanga o aku kamo, Te Hika-a-Pāpāuma, ko Wairarapa!

Ko Ngāti Kahungunu tēnei e tū atu nei!

E 4 ngā tau o Ngatai Huata ka tīmata tana waiata me tana whakangahau i te iwi i te taha o tana matua, a Canon Wī Te Tau Huata i ngā Kanikani Taitamāhine Ōkawa i te Mīhana Mihingare Māori o Te Rau Aroha Waikato Maniapoto i ngā tau o te 1950. 15 rawa ake ana tau, e waiata ana a Ngatai i ētahi pēne i Kirikiriroa i ngā wāhi inu tūmatanui o ngā hōtēra o reira. Koia nei te tīmatanga o te mahi mai a Ngatai i te ao puoro.

He reo waiata a Ngatai, hai kaitito waiata, he kaitito rangi, he kaiwhakatangitangi, he kairangahau, he kaitautohe, he whaea, he kuia, he kaikōkiri hoki mō ngā mōtika Māori. Nōna ka whakatū i te Black Katz Music, ka kaha kē atu tana kaingākau ki te ao puoro me te whakatairanga i te kōrero papai. E mārama ana te kitea o tana whakapau kaha ki te oranga tonutanga o te reo Māori i ngā waiata kua titongia e ia, e kaha tonu nei hoki ki te kōkiri i ā tātau, i ā te tangata whenua, i ā te Māori mōtika.

 Te Ahorangi o Te Kupu - Cordry Huata

 

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te Ahorangi o te kupu (e whakaako tonu ana, kua heke iho rānei i tana tūranga kaiwhakaako) o roto o Ngāti Kahungunu nei, arā, e:

 • Angitū ana ngā mahi reo Māori a ana ākonga.

 • Whakamahi ana i ngā momo rautaki, ngā momo waihanga whakaako hoki hai kawe i te reo.

 • Tae tinana atu ana ki ngā kaupapa whakapakari reo Māori, ki ngā kaupapa whakawhanake pūkenga whakaako reo rānei.

Cordry Huata

Ko Te Mata-o-Rongokako te maunga,

Ko Ngaruroromokotuararokirangatira te awa,

Ko Hinemihi te tipuna whare,

Ko Mangaroa te marae kāinga.

Hopukia! Piki ake, kake ake ki te Tihi o Manono, tomokia!

Ko Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga te kura!

 

Ko Cordry Huata te tumuaki o Te Kura Kaupapa Māori o Ngāti Kahungunu ki Heretaunga. Neke atu i te rua tekau mā rima tau ia e whakapau kaha ana ki te whakaora, ki te whakatairanga, ki te whakakaurera i te mana o te reo Māori i roto o Ngāti Kahungunu. Otirā, kua pērā rawa te roa ōna e whakaako ana i te reo Māori ki ngā mokopuna rātau ko ngā pākeke, ko ngā kaimahi, ko ngā kaumātua o ngā kōhanga reo, ki ngā pīpī o Te Aho Matua, ki ngā whānau o ōna marae. I a ia e whakaako ana, he pūkenga nui ōna ki te whakamahi i ngā kōrero ā-iwi, i ngā whakapapa, i ngā karakia, i ngā pūrakau hai whakahihiko i āna ākonga, hai whakatō i te reo Māori ki te whatumanawa o te tangata.

Te Tahito o Te Reo Māori - Tiwana Aranui

 

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te tautōhito o te reo (koroua mai), o roto o Ngāti Kahungunu, arā, e:

 • Whakapau kaha ana ki te whakarauora i te reo o roto i te hapori, i te whānau, i te hapū, i te marae, i te iwi rānei.

 • Kōkiri ana i ngā kaupapa tāpua reo Māori i roto i te hapori, i ngā whānau, i ngā marae, i ngā hapū rānei.

 • Atawhai, e taunaki ana i ngā kaupapa e tū tangata ai ā tātau rangatira o āpōpō.

 • Mātau ana ki te reo Māori.

 •  

Tiwana Aranui

Ko Tāwhirirangi me Pukeamaru ngā maunga,

Ko Mōhaka me Whetumatarau ngā awa,

Ko Waipapa-a-iwi me Tutua ngā marae,

Ko Ngāti Kapekape me Ngāti Kahu ngā hapū,

Ko Ngāti Pāhauwera me Ngāti Porou ngā iwi.

 

He pou mua a Tiwana Aranui i te whakatūnga o te Marae o Pukemokimoki i Ahuriri. He kōingo tonu tana ngākau ki tētahi marae mō ngā whānau i Maraenui me Ahuriri, ki tētahi wāhi whakatū huihuinga e rumakina ai ngā whānau ki te tikanga Māori. I hoki anō ia ki te EIT Hawke’s Bay ki te whakapakari i tana reo Māori. He kaitautoko horopū, he tino pono ia ki Te Kōhanga Reo, ki ngā Wātene Māori, ki ngā Wāhine Toko i te Ora me ētahi atu kaupapa whakarauora i te reo i roto o Ngāti Kahungunu. He kaha hoki tana tautoko i te whakaaro kia whakapakari piki tūranga ngā paepae, me tana whakahau i te mātātahi kia tū ki te whaikōrero, ki te karanga i runga i te marae. E kite ana ia i te uara nui o te whakapau kaha ki te mātātahi me te whakawātea i a rātau kia tū ki te kōrero i ō tātau marae.

Te Tahito o Te Reo Māori (Kuia)

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te tautōhito o te reo (kuia mai), o roto o Ngāti Kahungunu, arā, e:

 • Whakapau kaha ana ki te whakarauora i te reo o roto i te hapori, i te whānau, i te hapū, i te marae, i te iwi rānei.

 • E kōkiri ana i ngā kaupapa tāpua reo Māori i roto i te hapori, i ngā whānau, i ngā marae, i ngā hapū rānei.

 • Atawhai, e taunaki ana i ngā kaupapa e tū tangata ai ā tātau rangatira o āpōpō.

 • Mātau ana ki te reo Māori.

Ngahuia Matairangi

Ko Moumoukai te maunga,

Ko Waitirohia te awa,

Ko Te Poho o Te Rehu te marae,

Ko Rākaipaaka te iwi,

Ko Ngāti Kahungunu te iwi whānui.

Ko te reo Māori te reo waiū o Ngahuia Matairangi, nō Ngāti Rākaipaaka ia. Tekau tau ia e whakaako ana i te reo Māori i Te Whare Takiura o Te Aho a Māui. I ngā tau e 5 ka pahure nei, e whakaako ana ia i te Papa Reo, tētahi kaupapa ako i te reo i te kāinga i hangaia mai e Te Wānanga o Aotearoa. He kaitautoko horopū ia mō te Reo Irirangi o Kahungunu, nōna anō tētahi reo e rite ana te rangona mai i reira. Ka nui hoki tana whakapau kaha ki te marae o Matahiwi. He maha ngā tauira kua ako i te reo Māori i raro i ngā mātauranga whānui kua whakatōkia ki a ia, ki te tangata i whakatipuria ki te reo Māori, he momo tēnei e kore haere nei i waenganui i a tātau, ka tika te whakanui.

Te Kaikōkiri o Te Reo Māori - Tangoio Marae

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te marae e kōkiri ana i te oranga tonutanga o te reo i roto o Ngāti Kahungunu, ko ia e;

 • Ārahi ana i ngā kaupapa tāpua reo Māori i roto i te hapū me te marae.

 • Kaha nei ki te ārahi i ngā kaupapa whakawhanake reo mō te painga o te hapū me te marae.

 • Tino manawanui nei ki te kaupapa o te whakarauora i te reo Māori.

Tāngoio Marae

Ko Maungaharuru te maunga,

Ko Te Ngarue te awa,

Ko Tūtira te waiū,

Ko Tangitū te moana,

Ko Ngāi Tātara rātau ko Ngāti Kurumōkihi, ko Ngāti Marangatūhetaua, ko Ngāi Te Rūruku ki Tāngoio ngā hapū,

Ko Pūnanga Te Wao te tipuna whare,

Ko Tāngoio te marae.

I nga tau tata nei kua pahure, kua whakaterea e ngā uri o Tangoio tā rātau māhere rautaki reo me ngā mahi hai whakakaha anō i tō rātau mana whenua, tō rātau mauri tangata me tō rātau Māoritanga - ki waenga tonu i ngā reanga katoa o te hapū e kaingākau mai ana ki te kaupapa nei. Tuatahi, e mahi ngātahi ana te marae me tō rātau kōhanga reo - a Pūnanga Te Wao, kia tika tonu te pārekereke mō te reo me ngā tikanga o te marae. I ngā tau 2015-2016, i whakahaere akomanga reo rātau mō ngā whānau o Tāngoio. I te tau 2016, ka whakaterea e te hapū nei te kaupapa whakangungu a Te Ara Kairangi - he kaupapa ako mā ngā rangatahi o te hapū. He ako whakapapa, he tirotiro whenua, he whakamahere rautaki whaiaro, he ako karanga/whaikōrero tēnei mō ngā rangatahi o te hapū. I te tau 2016 anō hoki i whakahaerengia ai he kaupapa ako i ngā waiata mōteatea ake o te marae nei.

Te Kahukura o Te Reo - Rehia Hanara

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te Kahukura o te reo, o roto mai o Ngāti Kahungunu.

Rehia Hanara

Ko Taiarahia te maunga,

Ko Ōhinemataroa te awa,

Ko Ōhotu te marae,

Ko Te Whānau Pani te hapū,

Ko Ngāi Tūhoe te iwi.

 

He tino kaitautoko a Rehia Hanara i te whai a te Māori i te mātauranga me te whakarauora i te reo, ka mutu i whakawhiwhia ia ki te Queen's Service Medal i ngā Queen's Birthday Honours o tēnei tau. Kua 84 rā ōna tau, ka mutu he kawenga nui tāna i te whakatūnga o te kōhanga reo tuatahi o roto i te rohe o Ngati Kahungunu, i te marae o Ōmāhu i te tau 1981. Whāia iho, nōna tētahi reo e kaha tautoko ana i te reo Māori.

Ko Rehia tētahi o ngā reo karanga matua mō Ngāti Kahungunu, me tana oke anō ki te mahi moni mō te wharekai i te marae o Ōmāhu i noho nama kore nei i tōna whakatuwheratanga i te tau 1990. I whai wāhi anō ia ki te Komiti Māori o Ōmāhu, ko tā rātau he whakawhiti whakaaro ki ngā mana ā-rohe mō ngā take e pā ana ki te hapori o Ōmāhu.

Ko Nanny Rehia te whakatinanatanga o te ngākau whakaiti. He wahine mātau, kua roa noa atu e whakapau kaha ana ki te manaaki i tana tāne me ngā iwi o ana tamariki i te marae o Ōmāhu. Ka hia ngahuru tau ia e noho ana hai reo karanga, me tana whakaputa anō i tana reo tūturu o Tūhoe hai āwhina i ngā iwi o Ngāti Kahungunu ki te pupuri tonu i tō rātau reo. He noho ngākau iti tonu ia, he whakarangatira tonu i te kawa me ngā tikanga o Ngāti Kahungunu. Ahakoa kua 84 ōna tau, e kaha tonu ana ia ki te tautoko i te paepae i te marae o Ōmāhu, tae atu ki te kura kaupapa me te kōhanga reo. He kuia hūmārie tēnei, he kuia pukumahi e kore nei e kimi mana mōna anō, waihoki e tika ana kia whakamihia te kuia o Ruatoki ātaahua nei tōna reo Māori, e Ngāti Kahungunu, te kuia marae ka nui nei tāna i takoha ai ki te tangata, otirā ki tō tātau iwi, ki ō tātau marae. 

Te Āwhiorangi o Te Reo - Sir Pita Sharples

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te Āwhiorangi o te reo, o roto mai o Ngāti Kahungunu.

Sir Pita Sharples

Ko Te Rangitapuāwhata te maunga,

Ko Puera kai runga,

Ko Whatumā kai raro,

Ko Ngāi Te Kikiri-o-te-rangi o Te Whatuiāpiti te hapū.

 

I kuraina a Tā Pita mai i te 1954 ki te 1956 i te kura tuarua tūāpapa motuhake o Heretaunga, arā, i te Kura Tuarua ā-Rohe o Waipukurau. I whāia e Tā Pita te mātauranga i te Whare Wānanga o Tāmaki Makaurau. Ka tutuki tana tohu Paetahi, ka whāia ko tana Paerua me tana Tohu Kairangi i te mātauranga tikanga tangata me te mātauranga wetereo, me tana mahi i te Wāhanga Mātauranga.

I whai wāhi atu a Tā Pita ki te whakatūnga o te Pātī Maori i te tau 2004. Ko ia tētahi o ngā kaiārahi tokorua, me tana noho hai mema mō Tamaki Makaurau atu i te 2005 ki te 2014. Atu i te tau 2008 ki te 2014 ko ia te Minita Take Māori, he minita i waho atu o te Rūnanga Minita.

I mutu te mahi  a Tā Pita i te Paremata i te paunga o te tau 2014, ka uhia ki runga ki a ia te Knight Companion of the NZ Order of Merit mō ana mahi i a ia i noho hai mema Paremata, me ana mahi mā te iwi Maori. I mua i tēnei i whakawhiwhia ia ki te CBE i te tau 1990 mō āna mahi mā te iwi Māori.

Ko Tā Pita Sharples tētahi o ngā mema whakapūmau i te Taumata o Ngāti Kahungunu. Nāna i hanga Te Whare Tū Taua o Aotearoa, ko ia anō tētahi i whakatū i ngā kura kaupapa Māori. He Tohunga Huarewa ia, he mema hoki o te Whare Pūkenga. Kua hau tōna rongo ki te ao mō ōna tohungatanga ki te whakarauora reo. He tino tāura ia nō ngā rangatira rongonui o Ngāti Kahungunu, me tā rātau uhi ki runga ki a ia te korowai kawe i te mana o Ngāti Kahungunu. Ko ia te manukura tuatahi o Te Rūnanganui o Ngāti Kahungunu, ka mutu nāna i arotakengiatr ai te Ture Reo Māori, i tū ai ko Te Mātāwai, te hinonga e ārahina nei e ngā iwi ki te kōkiri i ngā take e pā ana ki te whakarauora i te reo.

Kua rangatira a Ngāti Kahungunu i a Tā Pita. Kua whakapaua e ia ōna kaha katoa ki te oranga tonutanga o tō tātau reo.

Te Kuru Pounamu o Te Reo Māori (Kuia)

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te whānau o Te Kuru Pounamu o Te Reo Māori, o roto mai o Ngāti Kahungunu.

Hana Lyola Cotter

26 o Mei 1914 – 10 o Tīhema 2006

Ko Kahurānaki te maunga,

Ko Ngaruroro te awa,

Ko Te Kārewarewa te waiū,

Ko Te Awa o Te Atua te whenua,

Ko Te Awa o Te Atua te puna wai tapu,

Ko Nukanoa te whare tipuna,

Ko Korongatā te marae

Ko Ngāti Pōporo te hapū.

 

I a ia e whakatipu ana i ana tamariki tokowaru, he kaikuti hipi a Hana Cotter, he kaikirimana kuti hipi, he kaiwhakahaere uru huarākau, ka mutu i tū a ia mō Aotearoa i te tīma hake. I kaha hoki ia i te ao toi Māori i roto o Heretaunga, he kaitito waiata ia, me tana tū mai i roto i ētahi kapa haka, tae atu ki Te Arohanui i haere nei i Ngā Whenua Tōpū o Amerika i te tau 1963. I whai wāhi atu ia ki ngā kerēme a Ngāti Kahungunu i raro i te Tiriti, me tana whakapātari i te katinga me te hokonga o te hōhipera o Ahuriri. I pūmau ia, i tino tautoko hoki i te kaupapa o te Kōhanga Reo. Ko ia te kuia mōrehu o te reanga i whakatipuria ki te reo Māori i ngā mania o Heretaunga. I mate ia i te tau 2006, e 92 ōna tau.

Te Kuru Pounamu o Te Reo Māori (Koroua)

Ka whakawhiwhia tēnei taonga ki te whānau o Te Kuru Pounamu o Te Reo Māori, o roto mai o Ngāti Kahungunu.

Tamihana Tuhi

19 o Māehe 1945 – 13 o Mei 2017

Ko Puketapu te maunga,

Ko Ngaruroro te awa,

Ko Ōmāhu te marae,

Ko Ngāti Hinemanu me Ngāi Te Upokoiri ngā hapū,

Ko Renata Kawepō te tangata,

Ko Ngāti Kahungunu te iwi.

E whitu tekau mā rua te pakeke, ka mate a Tamihana 'Tommy' Tuhi i tēnei tau, i te marama kua pahure ake nei - he mate ohorere, he aituā. Nō te matenga atu, ka tino rongo mātau i te mokemoke ki tēnei pou o mātau, me te mū o tōna reo paki, tōna reo whaikōrero, tōna reo waitī. He uri te koroua nei nō Ngāti Kahungunu whānui tonu - mai i Te Wairoa Hopūpū Hōnengenenge Matangirau tae noa atu ki Te Wairarapa, heoi anō i titi ai tōna ngākau ki tōna kāinga i Ōmāhu. I roto i ngā tau maha kua pahure nei, kua noho mai te koroua nei hai tuarā whānui mō tēnei o ō tātau marae, a Ōmāhu - hai kaikōrero ki runga i te pae; hai kaikarakia mō te Hāhi Mihingare. I noho hoki ia hai kanohi pakeke mō Te Kōhanga Reo o Ōmāhu me Te Kura Kaupapa Māori o Te Ara Hou, me ētahi atu rōpū, penei i a Ngā Hau e Whā ki Kahungunu, Ōmāhu Huia Te Karapu Katorika Māori o Waipatu, Te Kapa o Ngā Rapa a Taunga me te nui noa atu. Nei mātau, e tangi tīkapa nei ki tō mātau pāpā koroua kua haoa ake nei e te kupenga a Taramainuku. Moe mai e te pāpā, moe mai rā.

bottom of page