National Māori Language Symposium 2022 hosted by Ngāti Kahungunu

Kua aua atu tātau e tatari ana kia tū anō tēnei hui! Nau mai, hoki mai e te motu!

We have waited a long time to host this event again! Welcome back, Aotearoa!

 

Nau mai rā ki tēnei hui whakarauora reo Māori ā-motu!

Welcome to this National Māori language revitalisation symposium!

 

Kua huri te tai!

The tide has turned!

 

Haere mai ki te whakarongo ki ngā mumu reo e hau nei ō rātau rongo i te ao!

Come and listen to internationally acclaimed language champions!

Nōhou te manawanui, nōku te manawaroa, ka ora te reo!

Māhau, māku, mā tātau tonu e ora ai te reo ki tua o raurangi!

poster.jpg
Te Reo Symp Creative Nātives.jpg