top of page

Environment & Natural Resources 

Staff Ngaio Tiuka.JPG
Ngaio Tiuka

Director, Environment and Natural Resources Unit

 

 • Ko Mataatua te waka

 • Ko Mataatua, ko Te Kuha Tārewa ngā marae

 • Ko Te Whai-a-te-Motu, ko te Poho o Hinekura, ko Ruapani ngā whare tīpuna

 • Ko Te Urewera, ko Ngāti Hinekura nga hapū

 • Ko Whakatāne te awa

 • Ko Waikaremoana te wai kaukau a ōku mātua tīpuna

 • Ko Manawarū, Huiārau, Tarapounamu, ko Maungapōhatu ōku maunga kārangaranga

 • Ko Tūhoe, Ko Ruapani ngā iwi

.

 

 

Ngaio is the Director of Environment and Natural Resources Unit and oversees the aspirations of Kahungunu for the use and management of marine and freshwater fisheries within our rohe and is responsible for providing high quality analytical advice and research that supports the implementation of the Kahungunu ki Uta, Kahungunu ki Tai Marine and Freshwater strategic plan mai i Paritū ki Tūrakirae.


 

 

20200731c341.JPG
Shade Smith

Senior Analyst, Environment and Natural Resources Unit

 

 • Ko Taumatamahoe te maunga

 • ko Tangonge te wai

 • Ko Tinana te waka

 • Ka U ki uta ki Waipapa e

 • Ko Tumoana te tangata

 • Ko Ngāti Te Ao, Te Uri o Hina, Tahaawai me Ngāti Pakahi ngā hapū

 • Ko Te Rarawa, Te Aupouri ngā iwi

.

 

 

Shade is the Senior Analyst for the Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated's Environment and Natural Resources Unit. Shade works alongside Director, Ngaio Tiuka to undertake analysis and research to provide high quality advice that will ultimately support and protect Ngāti Kahungunu environmental and natural resource interests. Shades passion is the empowerment of indigenous peoples to become more involved and productive in providing resource management solutions.

 

bottom of page