Te Taiwhenua O Te Whanganui-a-Orotū

About the Taiwhenua:

Te Whanganui ā Orotū identify as descendants of the first people of the area who are linked to the land and to the waters of the region.  From Toi, the line of descent extends to Maahu, the very beginning of our people who begat Orotū who resided at Te Whanganui ā Orotū for at least part of his life.  Whatumamoa, his son was born at Te Whanganui ā Orotū and was one of the original owners of the land.  The line descends to Turauwha, the principal chief at Otatara when Taraia, son of Kahungunu invaded and conquered Heretaunga 15 generations before 1850.  Te Whanganui ā Orotū further establish descent from Tangaroa, god of the sea down through Pania and her child Moremore. 

Te Whanga’s lament is a tribute acknowledging the abundance of food in Te Whanganui ā Orotū and has been used metaphorically as the Strategic Vision for Te Taiwhenua o Te Whanganui ā Orotū to inspire and motivate our Taiwhenua and people to achieve our Vision

 

 ‘To grow, sustain and build prosperous, healthy, vibrant and culturally strong Marae and hapū’.

 

Pepeha Details:

Ko Ōtātara, Hikurangi me Heipipi ngā maunga

Ko Tūtaekurī te awa

Ko Takitimu te waka

Ko Ngāti Kahungunu ki Ahuriri te iwi

Tihei Kahungunu!

Te Whanga’s lament

Kia horo te haere

Ngā taumata ki Te Poraiti

Ko te kainga tena i pepehatia e o tipuna

Ko rua te paia ko te Whanga 

He kainga o te Ata

He kainga ka awatea

He kainga ka ahiahi e tama e i

 

Governance Board (December 2018)

The Governance Board is made up of 8 Ahuriri Marae and a Chair person.  Te Taiwhenua o Te Whanganui ā Orotū are the mandated Iwi Authority for Ahuriri (Napier) and encompass marae and hapū from Te Haroto to Kohupatiki (Clive).  In total there are 16 hapū and 8 marae.  The marae includes Te Haroto, Petane, Tango, Waiohiki, Moteo, Wharerangi, Timikara and Kohupatiki.  

 

The overarching strategic objectives of the Taiwhenua are to focus on building capability and capacity, achieving education, housing, employment and health outcomes and establishing a Research unit for our Taiao.  The Hawke’s Bay Māori Business Hub established by Te Taiwhenua o Te Whanganui ā Orotu will assist businesses with Covid Recovery.

 
 • Chairperson: (George) Hori Reti - Board Representative on Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated Board (To view profile click here)

 • Deputy Chairperson: Api Robin

 • Timikara Marae: Kirk Leonard

 • Moteo Hamuera Marae: Peter Eden and Ata Te Tomo (Alternate)

 • Waiohiki Marae: Kahuroa Reihana

 • Te Haroto Marae: Janice Kahukiwa

 • Petane Marae: Rose Hiha

 • Kohupatiki Marae: Marewa Reti 

 • Tangoio Marae: Hori Reti and Marewa Reti (Alternate)

 • Wharerangi Marae: Tipene Cottrell 

 

Office Management

 • Chief Executive Officer: Tania Eden

 • Administration Manager: Angela Garnham (E) admin@taiwhenua.com.

 • Projects Manager: Tangiora Bartlett

 • Environment and Natural Resources contact - Tania Eden

 • Business Services Manager: Josh Eden-Whaitiri

 • Wahine Ora Manager: Lavinia Campbell

 

Contact Information

 • Physical Address – 17e Mahia Street, Ahuriri, Napier

 • Postal Address: PO Box 7101, Taradale, Napier 4141

 • Email Address: admin@taiwhenua.com

 • Facebook:  @taiwhenuatwao 

Marae Map (click here)