Waterways Issues

 
PURPOSE

We believe that our natural environment provides our physical sustenance as well as the spiritual aspect of our existence; The health of our environment has a direct influence on the health of our people; We are charged to preserve and protect our air, water and lands and the resources within for the benefit and survival of our whanau, hapu and iwi; We respect the mana and wellbeing of our whanau, hapu and iwi.

 
OUR STATEMENT

TĀ MĀTAU TAUĀKĪ

 

Ko Ngāti Kahungunu te iwi tuatoru a-tokomaha puta noa i te motu, ā, ko tōna takutaimoana te rohe tuarua a-whānui i Aotearoa, ara, mai i Te Māhia ki te Wairarapa tonu.Ngāti Kahungunu Iwi is the third largest iwi and has the second longest coastline and area in Aotearoa from Māhia to Wairarapa.

 

Ko te taiao te ūkaipō me te pā whakawairua o tāua, o te tangata.We believe that our natural environment provides our physical sustenance as well as the spiritual aspect of our existence.

 

Ki te kore e pai te hauora o te taiao, tena, ka kore e pai te ora o te tangata. The health of our environment has a direct influence on the health of our people.

 

Ko ta te tangata mahi, he haumanu, he tiaki i te hau, i te wai, i te whenua me ona ahuatanga katoa, ma reira e ora tonu ai o tatau whanau, o tatau hapu, me to tatau iwi. We are charged to preserve and protect our air, water and lands and the resources within for the benefit and survival of our whanau, hapu and iwi;

 

He kauanuanu ta matau ki te mana me te hauora o nga whanau, o nga hapu me te iwi. We respect the mana and wellbeing of our whanau, hapu and iwi.

 
OUR ROLE

Ā MĀTAU MAHI

 

Ko ta Te Kaporeihana o Ngati Kahungunu iwi he tautoko, he kaurera i nga wawata o te tangata whenua, o nga whanau, o nga hapu, o te iwi ano hoki;Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated has an obligation to advocate on behalf of our tangata whenua, whānau, hapū and iwi.

 

Ko te tiaki ano hoki i o tatau tika me a tatau taonga.To ensure our rights and our interests are protected.

 

Ko te whakakotahi i ta Ngati Kahungunu tu ki tenei kaupapa nui, ara, nga wai a te ao Māori.To ensure the Crown is aware that Fresh Water is vital for the survival of our Ngati Kahungunu whanau, hapu and iwi; He whakamahara ake i te Karauna, ko te wai maori te waiora o Ngati Kahungunu, o ona whanau, o ona hapu; To consolidate a Ngati Kahungunu position on Water.

 

OUR COMMITMENT

TĀ MĀTAU KĪ TAURANGI

 

Kia tu hai kauwaka, hai whakapuaki i nga wawata o nga whanau, o nga hapu o Ngati Kahungunu: He whakatakoto i te manuka ki te kawanatanga, hai whakatakoto i nga whakaaro o te iwi, o ona whanau, o ona hapu. He arataki i tetahi roopu whakahaere, kia kotahi te mangai mai i ia roopu whakataunga kereme, ko te heamana o Te Kaporeihana o Ngati Kahungunu Iwi, a Ngahiwi Tomoana me te kaiwhakahaere matua ano hoki, a Chrissie Hape;

 

To advocate on behalf of Ngati Kahungunu whānau, hapū and iwi by:mounting the challenge to the Government on behalf of Ngāti Kahungunu whānau and hapū;
Leading a steering group comprising a representative from each Claimant Group, Ngāti Kahungunu Iwi Inc. Chairman Ngahiwi Tomoana and the CE Chrissie Hape;

 

Kia hoki katoa nga tika me nga rawa o te wai ki o matau whanau, ki o matau hapu.

For all water right returns and assets from this action to be returned to our whanau and hapu.

 

He kauanuanu ta Te Kaporeihana o Ngati Kahungunu Iwi ki te rangatiratanga o ia hapu me nga roopu ka whakatuhia hai kanohi mo nga hapu a-rohe. Ngāti Kahungunu Iwi acknowledges and respects whānau, hapū and marae;

 

Ko ta Te Kaporeihana o Ngati Kahungunu Iwi hiahia, kia tau katoa nga take mo te wai i mua i te hokona atu o nga rawa.

Ngāti Kahungunu Iwi wants all water right issues settled before any assets are sold.