Governance Structure

TE WHANGANUI-A-OROTŪ

Hori

RETI

Board of Trustees

An updated copy of the Constitution can be requested from the iwi office. Phone: 0800 524 864

Pepeha

He Honore, Korōria, Harerūia kia Ihoa o ngā mano, Matua, Tama, Wairua Tapu me ngā Anahera Pono,

Ko te Māngai hai tautoko mai, Ae.

Ko Maungaharuru te Maunga

Ko Tūtira te wai ū

Ko Te Ngaru e te awa

Ko Tangitū te moana

Ko Ngāti Marangatūhetaua, Ngāi Tatara, Ngāti Kurumokihi me Ngāi Tauira ngā hapū

Ko Tangoio te marae

Tīhei Kahungunu!

 

Profile (April 2019)

Nurturing the well-being and development of our people has always been and continues to be my passion, my pride and my honour.

Over the next 3 years as a governing member of Ngāti Kahungunu Iwi Inc. I will ensure that our board –  

 • Provides our iwi members with confidence through upholding the Vision, Integrity, Mana and Values of Ngāti Kahungunu throughout all levels of the organisation;

 • Strengthens and maintains a strong connection with our Whānau, Hapū, Marae of Ngāti Kahungunu;

 • Advocates strongly toward successive future leadership;

 • Nurtures the Health and Well-being of all Ngāti Kahungunu members;

 • Continues to support the growth of Te Reo Māori me ōna Tikanga throughout Ngāti Kahungunu.

 

Other Interests & Involvements

 • Board Member, Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated

 • Director Transitions, Takitimu Seafoods

 • Board Member, Te Taiwhenua o Te Whanganui a Orotu

 • Rātana Church - Apotoro Rēhita

 • Trustee, Maungaharuru-Tangitū Trust - Trustee / Project Manager, Te Kura kaupapa Māori O Te Ara Hou

 • Honourable male member, Te roopū wāhine Māori toko i te ora

 • Committee member, Napier City Council Māori consultative committee

 • Proxy member for Te Taiwhenua O Te Whanganui ā Ōrotū, Hawkes Bay Regional Council Māori standing committee

 • NKII Representative, Te Roopu Manukura, University of Waikato

 • Chairman, Kohimarama Pura Puna

 

Click here to view more about Te Taiwhenua o Te Whanganui A Orotu