top of page

Governance Structure

TE WHANGANUI-A-OROTŪ

Hori RETI

An updated copy of the Constitution can be requested from the iwi office. Phone: 0800 524 864

Pepeha

He Honore, Korōria, Harerūia kia Ihoa o ngā mano, Matua, Tama, Wairua Tapu me ngā Anahera Pono,

Ko te Māngai hai tautoko mai, Ae.

Ko Maungaharuru te Maunga

Ko Tūtira te wai ū

Ko Te Ngaru e te awa

Ko Tangitū te moana

Ko Ngāti Marangatūhetaua, Ngāi Tatara, Ngāti Kurumokihi me Ngāi Tauira ngā hapū

Ko Tangoio te marae

Tīhei Kahungunu!

 

Profile (April 2022)

Nurturing the well-being and development of our people has always been and continues to be my passion, my pride, and my honour.

 

Over the next 3 years as a governing member of Ngāti Kahungunu Iwi Inc. I will ensure that our board –  

 • I will continue to ensure that the wholistic well-being of our people is at the forefront of all Kaupapa of the iwi and that our localised voices and the structures of our respective Taiwhenua and Marae of Ngāti Kahungunu remain heard, recognised, and empowered.

 • Over the next 3 years as a governing member of Ngāti Kahungunu Iwi Inc.I will ensure that our board provides our iwi members with confidence through upholding the Vision, Integrity, Mana and Values of Ngāti Kahungunu throughout all levels of the organisation; Strengthens and maintains a strong connection with our Whānau, Hapū, Marae of Ngāti Kahungunu; Advocates strongly toward successive future leadership; Nurtures the Health and Well-being of all Ngāti Kahungunu members; Continues to support the growth of Te Reo Māori me ōna Tikanga throughout Ngāti Kahungunu.

Other Interests & Involvements

 • Board Member, Ngāti Kahungunu Iwi Incorporated

 • Director Transitions, Takitimu Seafoods

 • Board Member, Te Taiwhenua o Te Whanganui a Orotu

 • Rātana Church - Apotoro Rēhita

 • Trustee, Maungaharuru-Tangitū Trust - Trustee / Project Manager, Te Kura kaupapa Māori O Te Ara Hou

 • Honourable male member, Te roopū wāhine Māori toko i te ora

 • Committee member, Napier City Council Māori consultative committee

 • Proxy member for Te Taiwhenua O Te Whanganui ā Ōrotū, Hawkes Bay Regional Council Māori standing committee

 • NKII Representative, Te Roopu Manukura, University of Waikato

 • Chairman, Kohimarama Pura Puna

 

Click here to view more about Te Taiwhenua o Te Whanganui A Orotu

bottom of page